Vilonya község története – a névfejtési elképzelések tükrében – a régmúltban (egészen a 9-10. századig) nyúlik vissza. Így címerének a megalkotásakor számtalan motívumot vehetünk figyelembe.

A község címere: csúcsaiban csapott csücskös talpú reneszánsz pajzs kék mezejét bal haránt, díszített ezüst pólya osztja két részre. A pajzs elején (jobboldali felső rész) háromágú arany korona lebeg, melynek leveleiből jobbra és balra egy-egy ötágú, vörös szarvasagancs nő ki, közöttük pedig – ugyancsak lebegve – ezüst görög kereszt helyezkedik el.

A baloldali (alsó) rész zöld udvarán fekete fedelű és toronysisakos ezüsttemplom áll enyhén balra fordulva, a tornyon arany református csillag található. Az ezüst pólya két fekete, arany szegekkel kivert patkó között kék szőlőfürt és zöld szőlőlevél díszíti. A pajzson sisak foszlányok nincsenek.

A címer a beszélő címerek (tesserae loquentes) kategóriájába tartozik. A szőlőfürt arra utal, hogy itt az Árpad-korban szőlőművelők, vincellérek éltek, akik az egyháznak lovas szolgálattal tartoztak (ezt a patkók jelképezik). A település temploma bizonyíthatóan állt már a XV. században, egykori cinterméből ma is kerülnek elő leletek, ezért került távlati képe a címerbe. A koronából kinövő agancsok között lebegő görög kereszt kettős szimbolikájú: egyrészt jelzi, hogy a község egykor Zichy-birtok volt, ezért került egy címermotívumok ide, másrészt a görög kereszt felidézi azt a mondát, amely szerint itt hajdan „görög barátok” (baziliták) éltek.

A község zászlaja és lobogója hófehér selyem, arany rojtozattal, középütt a címer, melynek tengelye párhuzamos a rúddal. Alatta arannyal a „Vilonya” felirat díszlik. Ha rideau-ként használják (labarum vagy függönyszerű változatban), a címer 90 fokkal elfordul, tengelye a hosszanti oldallal lesz párhuzamos és a felső harmadába, kerül, az alsó harmad vonalánál lesz a község arannyal írott neve.

A község pecsétje szabályos: középütt a címerpajzs jelenik meg, körirata pedig:

„Vilonya község pecsétje”

Abban a reményben ajánlom e címert a település minden polgárának, hogy az említett szimbólumok tovább táplálják majd az itt élők összefogását, megsokszorozzák egészséges lokálpatriotizmusból fakadó tenniakarását a szebb és boldogabb jövő érdekében.