Az Egyesület neve: Vilonya Helytörténeti, Helyismereti, Honismereti és Kulturális Egyesület
Rövidített elnevezése: VILO Egyesület
Székhelye: 8194 Vilonya, Petőfi u.3.
Adószám: 18844702-1-19
Számlaszám: OTP Bank NYRT, 11748007-24810078

Nagyon nehéz napjainkban az embereket közösségi célok mellé állítani.
A civil kezdeményezések jelentősége abban áll, hogy a kis helyi közösségekre, a lakosság számára pozitív hatással bír.A VILO Egyesület 2016.július elsején,15 fő alapító taggal jött létre. A Veszprémi Törvényszék által hozott végzés, 2016. október 28-án jogerőre emelkedett.Az OBH 2016.11.09-én küldte meg a jogi végzést, elektronikusan.Vilonyán a tájékoztató bemutatkozásunkat 2016. nov. 25-én tartottuk, ahol a hivatalosan jelölt célok mellett, vázoltam elképzeléseinket. Év végéig a pozitívumokat hozó helytörténeti, családtörténeti riportok készítését tudtuk elkezdeni. Januártól folytattuk e munkát, ami aprólékos, ezért még hosszú ideig tart.LOGO készítését terveztük egységes egyesületi kép érdekében, ami tervezés alatt áll.

Az egyesület célja, tevékenysége:

Helytörténeti, helyismereti, honismereti kutatás, gyűjtés
Hagyományok őrzése, ápolása, és teremtése/ helyi/
Népszokások, népi játékok gyakorlása, népszerűsítése
Szabadidős és közösségi programok szervezése, lebonyolítása
Kézműves klubok: működtetése, segítése, létrehozása/ kézimunka, kosárfonás, agyagozás stb./
Kulturális csoportok: működtetése, segítése, létrehozása/ énekkar, tánckar, báb-színjátszók stb./
Helyi és helyi kötődésű művészek/ alkotó, előadó/ felkutatása és támogatása
Kulturális kapcsolatok létesítése, ápolása
Együttműködés kialakítása a helyi önkormányzattal, vallási felekezetekkel
Helyi értéktár létrehozása, kezelése
Településszintű egyesületi HÍRLEVÉL létrehozása
Önkéntes tevékenységek koordinálása

Célunk elkötelezetten tevékenykedni lakóhelyünk fejlesztéséért, fejlődéséért, jövőjéért, oly módon, hogy a lakosság minél szélesebb rétegét bevonjuk a település életébe. Megismertetni mindenkivel milyen csodás földrajzi környezetben élünk.Céljaink elérése közben, egészségünket ápolva közösséget építve, erősítve gyökereinket, rávezetjük a jövő nemzedékét a helyi értékek megóvására, megbecsülésére!
Fontos, hogy a helyismereti programok nemcsak a tagoknak szólnak, hanem a helyi, a szomszédos, és a környékbeli települések lakosai számára is elérhetőek, szeretettel hívunk, fogadunk minden érdeklődőt.
Várjuk az új tagokat! Hívunk, keresünk segítőket,” pártolókat”, magánszemélyeket és vállalkozókat, terveink megvalósításához!
A közgyűléseken részvételüket örömmel vesszük. A veszprémi naplóban január 31-én jelent meg újságcikk egyesületünk létrejöttéről, mely a novemberi bemutatkozó gyűlésről készült.
Bízom benne, hogy sikerült felkelteni érdeklődését mindenkinek, akit érdekel e kicsi község, Vilonya régmúltja, jelene és jövője.

Gacsályi Erzsébet
elnök